De Focus and Fun Foundation heeft een verzoek ingediend bij de belastingdienst om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekend dat de giften welke gedaan zijn aan onze stichting in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker.

Volgens de nieuwe voorwaarden ANBI staat per 1 januari 2014 de volgende informatie beschikbaar op de website.

Naamstelling:
Stichting Focus and Fun     

 

RSIN
860074390

 

Contactgegevens:

Stichting Focus and Fun
Staalblauw 89
2718 KR Zoetermeer
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer: 06-20055530
KVK nummer: 74922173
IBAN: NL11 INGB 0009 1428 48

Contacten met de stichting verlopen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Focus and Fun Foundation, Staalblauw 89, 2718 KR Zoetermeer

 

Beleidsplan/Jaarplanning:
Is opvraagbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en een algemeen bestuurslid.    

  • Dhr. Chris van Marrelo – Voorzitter
  • Mevr Anja van Berkel – Penningmeester
  • Dhr. E.de Grauw – Secretaris

 

Beloningsbeleid:
De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
Kosten die de bestuurders maken in de uitoefening van hun functie worden door de stichting vergoed.
De stichting heeft 1 medewerker in dienst.

 

Het beheer en besteding van het vermogen van de stichting
Stichting Focus and Fun is als kandidaat ANBI stichting verplicht een administratie te voeren.  Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling.  Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.         

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting.  De stichting Focus and Fun beheert Bankrekeningnummer: NL11 INGB 0009 1428 48

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van Januari 2020 tot met December) worden door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst-­‐ en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.         

Als blijkt dat Stichting Focus and Fun haar doelen heeft bereikt dan kan de stichting worden opgeheven. Zij is dan verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteed. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.