Belangrijke doelstellingen van de foundation:

  1. Bieden van toekomstperspectief aan jongeren door een combinatie van muziek en schoolprestatie.
  2. Achterstand op het gebied van taal, ICT verminderen en het vergroten van het zelfvertrouwen.
  3. Mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact brengen en laten samenwerken.
  4. Versterken van eigenwaarde onder kinderen en jongeren.
  5. Het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.
  6. Het stimuleren van de ontwikkeling van het empatische vermogen bij kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand op emotioneel en/of fysiek gebied
  7. Het ontwikkelen van expressieve vaardigheden zodat drempels om zich te durven uiten verdwijnen.